Altijd

wat te

beleven

Maak

kennis met

onze school

Dalton licentie gehaald

Dalton licentie gehaald

Dalton licentie gehaald

Wij hebben de dalton visitatie gehaald! We hebben de licentie voor vijf jaar. Wij zijn door de visitatie commissie bestempeld als een zeer sterke Dalton school! Het grootste compliment wat wij van de visiteurs kregen is dat wij voorbeeld school voor de Dalton regio Groot Zwolle zouden kunnen zijn. Ouders en kinderen bedankt voor de gesprekken die jullie met de visitatie commissie hebben gevoerd. Wij gaan dit vieren met de ouders tijdens de ouderavond op 29 oktober.

Next Article VIP (Very Important Peuter)

Theme picker